Mire jó a bizalmi vagyonkezelés?

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül vázolt bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó felhasználási módok természetesen kiragadott példák azt a célt szolgálják, hogy a témával ismerkedőknek felvillantsa a vagyonkezelés ezen módszerében rejlő perspektívákat.

Bizalmi vagyonkezelés fajtái

A vagyonkezelés a jogviszony rugalmas szabályrendszere, a vagyonrendelők széleskörű igényei, és a rendelt vagyon sokfélesége miatt lehet aktív és passzív vagyonkezelés.

Aktív vagyonkezelés

Az aktív vagyonkezelés elsősorban a kezelt vagyonnak a vagyongyarapítási célú befektetését szolgálja az üzletszerűen működő bizalmi vagyonkezelő vállalkozás speciális szakértelmének felhasználásával. A bizalmi vagyonkezelés előnye a befektetési alapokkal és diszkrecionális portfolio kezeléssel szemben a befektetési célú vagyonkezelés esetén abban rejlik, hogy a sokkal tágabb körű és szofisztikáltabb lehetőségeket kínál mind a rendelt vagyon tárgya, mind a lehetséges működési területek meghatározása, illetve korlátozása, mind pedig a kedvezményezettek köre és a juttatások időzítése szempontjából. A bizalmi vagyonkezelésen keresztül történő aktív befektetési tevékenység további előnye a teljes diszkréció, ugyanis a piacon a bizalmi vagyonkezelő jelenik meg és nem kell felfednie, hogy kinek a javára jár el. A vagyonrendelő ezért úgy tud befektetni, hogy a piac számára rejtve marad a tényleges tulajdonos személye.

Passzív vagyonkezelés

A vagyonkezelés irányulhat a rendelt vagyon őrzésére, értékének és állapotának megóvására is, ez esetben passzív vagyonkezelésről beszélünk. A passzív vagyonkezelés egy sajátos megoldást kínál arra az esetre, ha valaki az üzleti életből meghatározó köztisztviselői vagy politikusi pályára vált. Érthető módon az nem várható el, hogy bárki a korábban megszerzett vagyonát, vállalkozását szükségtelenül, adott esetben áron alul értékesítse, ugyanakkor az összeférhetetlenséget is célszerű kizárni. A bizalmi vagyonkezelés alkalmazásával korrekt és jogszerű megoldással határolható el a közhatalmi funkciót betöltő személy és a vagyona. A fentiekhez hasonlóan a bizalmi vagyonkezelés alkalmazható a privát szektorban is, olyan esetekben, amikor a munkavállaló vagy vezető tisztségviselő új pozíciója és a korábbi befektetései között összeférhetetlenség mutatkozik. Ez a megoldás leginkább a tőzsdén jegyzett cégek vezető tisztségviselői számára jelenthet megoldást a bennfentes kereskedelem gyanújának elkerülése érdekében.

Néhány példa, mire jó a bizalmi vagyonkezelés?

Kvázi képviselet

Saját nevében, tulajdonosként jár el, de a kedvezményezett javára. Üzleti titkok legális védelme. A „magyar valóság” kezelése. Céges üzletrész, ingatlan, lajstromozott ingóság, műtárgy stb.

Előnyei

Többnyire csak a hatóság részére megismerhető.
Nem kell igazolni a képviselt személyt.
Lehet rövidtávú is.
Vagyonrendelés illetékmentes.
Vagyonkiadás lehet illetékmentes.

Közös vállalkozás

(Fele)barátok közös céget hoznak létre… • Szindikátusi szerződés helyett. • Megállapodhatnak: • Szavazati jogok, vezető pozíciók, profitmegosztás, pótbefizetések, opciók, feltételrendszer stb.

Előnyei:

Nem kell bírósági út, kikényszeríthető.
Mediáció, a vagyonkezelő a „választott bíróság”.
Biztosítékok

Felvásárlás

Függő jogi helyzet kezelése. • Átadásig: • A vagyon letétbe helyezése. • Sikeres üzlet – vevő a kedvezményezett • Sikertelen üzlet – eladó a kedvezményezett. • A vagyonkezelő is értékesítheti.

Előnyei:

Eladó és vevő között bizalom.
Vagyon összefogása.

Adótervezés

Adószám, illetőségigazolás
Holding funkció
Immateriális jószágok kezelése
Kapcsolt vállalkozások
Üzletrész értékesítése
Ingatlannal rendelkező társaság
és még sokan mások…

A bizalmi vagyonkezelés hazai megitélése szerint egyre elfogadottabbá válik. A cégek és a magánszemélyek akik biztonságos alternatíváját keresik a bankoknak, befektetési cégeknek, bróker cégeknek egyre inkább felismerik, hogy vagyonuk megtartására, hozamtermelésre, rendkívüli módon használható, és törvényi védettséget élvező bizami vagyonkezelő.

Felhívom