Herdáló örökösök

Ez egy család regény címének tűnhet, de nem az. Ez a mai magyar valóság. A rendszerváltás óta eltelt 30 év. Az akkor bimbódzó kapitalizmusban vállalkozóvá lett szereplők közül sokan már a nyugdíjas kort is meghaladták. Sok akkori vállalkozó mára vagyonos vállalattulajdonossá vált. Nagy gyártó, kereskedő, szolgáltató cégek épültek fel komoly vagyonértékkel, sok-sok alkalmazottal. Mi legyen a felépített vagyonnal? Öröklik a gyerekek? Mi van, ha nem jó gazda módjára kezelik a rájuk hagyott vagyont? Mi lesz az alkalmazottakkal és azok családjaival? Már azért is mert a legtöbb esetben a cégtulajdonos felelős módon áll az alkalmazottaihoz. Ez a sokakat éríintő témakör a generációs vagyontranszfer.

A generációs vagyontranszfer alap problémája

Ügyfeleinknél tapasztaljuk, hogy a régi, jól menő vállalattulajdonosok gyermekei sokszor nem alkalmasak a családi üzlet átvételére. Ennek több oka lehet, nem érdekli őket az üzleti világ, más irányba képződtek, művészek lettek, más üzletbe fogtak sok oka lehet. Mit lehet tenni?
Szakemberek is vizsgálják ezt a problémát, hiszen ez nemzetgazdasági szempontból is jelentős gond. Sőt további problémák is eszkalálódnak a jelenségből. Régen a szakemberek átadták a tudásukat az utánuk jövő generációnak és hátraléptek, külső szakértőként tanácsadóként voltak jelen. A vállalkozói körben szép számmal vannak 65 év feletti vállalkozók, akik nem adták át a kormányrudat senkinek, ma is aktívak. Ez tiszteletre méltó és egyben aggasztó is. Jelenleg mindenki vár a csodára.
Már a nyugdíj felé kacsingat a rendszerváltáskor az üzleti életbe lépett generáció, de a cégük átadásánál számos probléma felmerülhet. Az utódlást jól elő kell készíteni, és a folyamat cégjogi, illetve adózási meglepetésekkel is szolgálhat.

A családi vállalkozás fogalma?

Családi vállalkozásnak azt nevezzük, amikor a vállalkozás minimum 51%-a családi tulajdonban van, amelynek működtetésében, irányításában az adott család aktívan részt vesznek. Fontos jellemzője a családi vállalkozásnak továbbá, hogy minimum két generáció van jelen a cégben, és a tulajdonosi vagy cégvezetői jogutódlás családi alapon zajlódjon. A statisztikai adatok szerint az 50 millió Ft árbevétel feletti KKV-k 58%-át teszik ki ezen családi vállalkozások, melyek majd 40%-a érinti a generációváltás, ezek alapján több mint 100.000 vállalkozásról beszélünk.

A felvetett probléma generációs problémára vezethető vissza. Ez alapján a generációváltásra gyakran családon belül nem találnak megfelelő utódot. Ennek számos oka van, de ebből a legjelentősebb indok az, hogy az utód/utódok nem feltétlenül szeretnének azzal foglalkozni, mint szüleik, akár piaci gazdasági okokból. További ok lehet, hogy már egy másik önálló karriert építenek, mert már nem látnak perspektívát a családi cégben.

Generációs vagyontranszfer

A csoda 2014-ben megérkezett hazánkba is. Ez a bizalmi vagyonkezelés. A fentiekben leírt, szaknyelven, generációs transzferre kiváló lehetőséget nyújt ez a modell. Ez a megfelelő módja a vagyonátörökítésnek úgy, hogy garanciákat és fékeket építhessen be a vagyon birtokosa azért, hogy egyben tartsa a vagyont és az örökösök ne kótyavetyélhessék el a céget.
A bizalmi vagyonkezelés a nyugati világban évtizedes, sőt évszázados múltra tekint vissza. Számos gazdasági ügyletre nyújt megoldást, ámde eredetileg a családi vagyon megóvására jött létre. Erre nyújt igazi megoldást.

A bizalmi vagyonkezelés a generációváltáshoz kapcsolódó vagyontranszfer egyik legfontosabb, de nem kizárólagos eszköze.
Mindenki tisztában van azzal, hogy élete véges. Ezzel együtt az életében megszerzett vagyonát át kell adnia a következő generációnak, utód híján valamilyen célra (jótékonyság, támogatás) kell fordítsa azt. Emennyiben a vagyont egy vállalat testesíti meg egy hosszas hagyatéki eljárás a cégérték és a cégvagyon elértéktelenedésével jár. Fentieket figyelembe véve kimondható, hogy a bizalmi vagyonkezelés a generációs vagyontranszfer során valós és rugalmas alternatívája az ajándékozásnak, végrendeletnek, öröklési szerződésnek, sőt a törvényes öröklésnek egyaránt.

A bizalmi vagyonkezelés rugalmas és differenciált feltételrendszertől függő juttatási (vagyonkiadást) helyzetet is képes szabályozni, lehetővé téve, a kedvezményezettek közötti eltérő időben, eltérő arányban történő felosztást. A vagyonrendelő meghatározhatja akár a tőke, akár annak hozamára vonatkozó kiadási időpontot, vagy dátumhoz, vagy életkorhoz, vagy egy feltételhez, illetve eseményhez kötve azt.

Sőt a tékozlás megakadályozására vagy méltatlanná válás esetén is csak a bizalmi vagyonkezelés, a megoldás, hiszen a vagyonrendelő utasítást adhat kizárólag a hozamra vonatozó teljesítésre, amelyet felfüggeszthet illetve akár meg is szüntethet, meghatározott feltételek bekövetkezése esetén. Például, ha a vagyonrendelő úgy rendelkezett, hogy a amíg a gyermeke egyetemre jár hozam kifizetésben részesül, ha feladja vagy nem diplomázik le, megszűnik a támogatás.

Vagy amikor a családi vagyon több tag között akár több országban halmozódott fel a bizalmi vagyonkezelés hatékony megoldása, hogy el lehessen kerülni ne kelljen több országban is hagyatéki eljárást lefolytatni.

Alkalmas a bizalmi vagonkezelés kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve saját bevétellel nem rendelkező hozzátartozókról való gondoskodásra, akár előre megtervezett módon, biztosítva a támogatást, például halál esetére.
Sok esetben, halálozásnál, több leszármazott örökös esetén hagyatéki jogvita illetőleg az ebből fakadó vagyonvesztés megakadályozására is remek megoldás a előre megtervezett módon történő bizalmi vagyonkezelés.

Generációs vagyontranszfer bizalmi vagyonkezeléssel

A fentieket összefoglalva családi vállalkozások továbbadásának legjobb eszköze a bizalmi vagyonkezelés adta tervezett és irányított generációs vagyontranszfer, ahol a vagyonrendelő befolyása legnagyobb a vagyonra és a bizalmi vagyonkezelés időtartama alatt végig fenntartható. Fontos előnye továbbá ennek az eszköznek a használata az, hogy csökkenti a családi viszályok esélyét, amellett, hogy egyben tartja a vagyont, és megszakítás nélkül sikeresen folytatható a családi vállalkozás.

Kérje az új cikkeket!

Érdekli a bizalmi vagyonkezelés témája? Iratkozzon fel a friss cikkekért itt!

Felhívom