Mire jó a Bizalmi vagyonkezelés?

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül vázolt bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó felhasználási módok természetesen kiragadott példák azt a célt szolgálják, hogy a témával ismerkedőknek felvillantsa a vagyonkezelés ezen módszerében rejlő perspektívákat.

Bizalmi vagyonkezelés fajtái

A vagyonkezelés a jogviszony rugalmas szabályrendszere, a vagyonrendelők széleskörű igényei, és a rendelt vagyon sokfélesége miatt lehet aktív és passzív vagyonkezelés.

Aktív vagyonkezelés

Az aktív vagyonkezelés elsősorban a kezelt vagyonnak a vagyongyarapítási célú befektetését szolgálja az üzletszerűen működő bizalmi vagyonkezelő vállalkozás speciális szakértelmének felhasználásával. A bizalmi vagyonkezelés előnye a befektetési alapokkal és diszkrecionális portfolio kezeléssel szemben a befektetési célú vagyonkezelés esetén abban rejlik, hogy a sokkal tágabb körű és szofisztikáltabb lehetőségeket kínál mind a rendelt vagyon tárgya, mind a lehetséges működési területek meghatározása, illetve korlátozása, mind pedig a kedvezményezettek köre és a juttatások időzítése szempontjából. A bizalmi vagyonkezelésen keresztül történő aktív befektetési tevékenység további előnye a teljes diszkréció, ugyanis a piacon a bizalmi vagyonkezelő jelenik meg és nem kell felfednie, hogy kinek a javára jár el. A vagyonrendelő ezért úgy tud befektetni, hogy a piac számára rejtve marad a tényleges tulajdonos személye.

Passzív vagyonkezelés

A vagyonkezelés irányulhat a rendelt vagyon őrzésére, értékének és állapotának megóvására is, ez esetben passzív vagyonkezelésről beszélünk. A passzív vagyonkezelés egy sajátos megoldást kínál arra az esetre, ha valaki az üzleti életből meghatározó köztisztviselői vagy politikusi pályára vált. Érthető módon az nem várható el, hogy bárki a korábban megszerzett vagyonát, vállalkozását szükségtelenül, adott esetben áron alul értékesítse, ugyanakkor az összeférhetetlenséget is célszerű kizárni. A bizalmi vagyonkezelés alkalmazásával korrekt és jogszerű megoldással határolható el a közhatalmi funkciót betöltő személy és a vagyona. A fentiekhez hasonlóan a bizalmi vagyonkezelés alkalmazható a privát szektorban is, olyan esetekben, amikor a munkavállaló vagy vezető tisztségviselő új pozíciója és a korábbi befektetései között összeférhetetlenség mutatkozik. Ez a megoldás leginkább a tőzsdén jegyzett cégek vezető tisztségviselői számára jelenthet megoldást a bennfentes kereskedelem gyanújának elkerülése érdekében.

Néhány példa, mire jó a bizalmi vagyonkezelés?

Kvázi képviselet

Olyan ügyletmenetet jelent, amikor a bizalmi vagyonkezelő saját nevében, tulajdonosként jár el, de a kedvezményezett javára. Ez a model a legalkalmasabb az „Üzleti titkok” legális védelmére. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a model alaklmas a „magyar valóság” kezelésére. A vagyonkezelésbe adható vagyonelemek lehetnek: Céges üzletrész, ingatlan, lajstromozott ingóság, műtárgy stb. …

Előnyei
  • Többnyire csak a hatóság részére megismerhető,
  • Nem kell igazolni a képviselt személyt,
  • Lehet rövidtávú is,
  • Vagyonrendelés illetékmentes,
  • Vagyonkiadás lehet illetékmentes.

Közös vállalkozás

Ez a bizalmi vagyonkezeléses üzleti model valójában azt fedi amikor a „Fele”barátok közös céget hoznak létre. Tehát a vállalkozást létrehozó tagok vagyonrendelőként hoznak létre egy véget és mint vagyonelemet vagyonkezelésbe adják. Itt nincs szükség már szindikátusi szerződésre, előre megállapodhatnak a szavazati jogok, vezető pozíciók, profitmegosztás, pótbefizetések, opciók, feltételrendszerében.

Előnyei
  • Nem kell bírósági út, kikényszeríthető,
  • Mediáció, a vagyonkezelő a „választott bíróság”
  • Biztosítékok

Felvásárlás

Függő jogi helyzet kezelése. • Átadásig: • A vagyon letétbe helyezése. • Sikeres üzlet – vevő a kedvezményezett • Sikertelen üzlet – eladó a kedvezményezett. • A vagyonkezelő is értékesítheti.

Előnyei
  • Eladó és vevő között bizalom,
  • Vagyon összefogása.

Adótervezés

Adószám, illetőségigazolás
Holding funkció
Immateriális jószágok kezelése
Kapcsolt vállalkozások
Üzletrész értékesítése
Ingatlannal rendelkező társaság
és még sokan mások…

A bizalmi vagyonkezelés társadalmi megítélése

A bizalmi vagyonkezelés hazai megitélése, a 2014. évi törvényes megjelenése óta évről évre egyre elfogadottabbá válik. Ennek oka, hogy a társadalom szereplői, a cégek és a magánszemélyek az elmúlt évtizedek negatív tapasztalatai és az új piaci kihívások okán, biztonságos alternatíváját keresik a bankoknak, befektetési cégeknek, bróker cégeknek. Nemcsak biztonságos alternatívája a bizalmi vagyonkezelő ezeknek a pénzügyi végeknek, hanem, ahogy az ügyfelek egyre inkább felismerik, alkalmasabb módja a vagyonuk megtartására, komolyabb hozamtermelés mellett. Fentiek alapján kijelenthető, hogy a bizalmi vagyonkezelő rendkívül jól használható eszköz a vagyon illetőleg az értékének mogóvására és hozamtermelésre egyaránt a törvény oltalma alatt.

 

Kérje az új cikkeket!

Érdekli a bizalmi vagyonkezelés témája? Iratkozzon fel a friss cikkekért itt!

Felhívom